Մոդել T-8512
Կոմպրեսիոն աղեկապ ծնկան հոդի համար (զսպանակով)
Մոդել 794
Ճաճանե - դաստակային հոդի ֆիքսատոր կիսակոշտ TPO-20 (ձախ)
Մոդել 968/2 Նանո
Միջմատնային ներդիր - Նանո միջին (հատ)
Մոդել C1ELS-101
Աղեկապ սրունք-թաթային հոդի համար՝ էլաստիկ
Մոդել 411
Կրծքագեղձի էկզոպրոթեզ, համաչափ
Մոդել C1KN-2801
Աղեկապ ծնկան հոդի համար ամրության կողերով և բացվածքով
Պատվերով
Կանացի օրթոպեդիկ կոշիկ
Պատվերով
Կանացի օրթոպեդիկ կոշիկ
Մոդել C1ELS-401
Աղեկապ ծնկան հոդի համար՝ էլաստիկ
Մոդել 961/2
Միոտոնուս մարզանքի համար
Մոդել T-8102
Վերին վերջույթի կախակալ աղեկապ

Այժմ կայքում են

Այժմ կայքը դիտում են 12 հյուր և անդամներ չկան։